DreamSpark

Co to jest DreamSpark Premium?

Program licencyjny DreamSpark Premium zapewnia wydziałom prowadzącym zajęcia z technologii informatycznych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu studenci i pracownicy dydaktyczni wydziału elektrycznego będą mogli wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.

Jakie oprogramowanie jest zawarte w licencji?

  • Systemy operacyjne (m in. Windows 7, Windows 8 )
  • Serwery (m. in. SQL Server, Windows Server),
  • Narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression)
  • Aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • Wersje testowe produktów.

W jaki sposób wolno wykorzystywać oprogramowanie otrzymane w ramach programu?

Korzystając z oprogramowania zawartego w DreamSpark Premium, jednostka zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego, do obsługi własnych systemów administracyjnych lub informatycznych). Studenci i pracownicy dydaktyczni jednostki mogą oprogramowanie pobierać oraz instalować je na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych i naukowych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów.

Co z tego ma student, czyli jak zdobyć oprogramowanie?

Student wydziału, który uczestniczy w programie DreamSpark Premium uzyskuje dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft bez żadnych opłat. Oprogramowanie jest dystrybuowane przez system ELMS, czyli Electronic License Management System. Oprogramowanie można ściągnąć bezpośrednio z serwera.

Co to jest ELMS?

ELMS (e-academy License Management System) to aplikacja internetowa pozwalająca na automatyczną dystrybucję oprogramowania zawartego w MSDN AA wśród studentów i pracowników dydaktycznych. Hostingiem aplikacji zajmuje się firma e-academy. System ELMS jest bezpłatnym dodatkiem do licencji MSDN AA.

Po zalogowaniu się do ELMS studenci i pracownicy dydaktyczni wydziału mają możliwość ściągnięcia oprogramowania oraz pobrania do niego kluczy. Ponadto, dzięki systemowi ELMS, studenci otrzymują dostęp do IT Academy Student Pass.

Serwer ELMS dla Wydziału Elektrycznego znajdziemy pod adresem: http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=fefd0763-b28b-e011-969d-0030487d8897

Gdzie się zgłosić?

Wszyscy studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej posiadający aktywne wydziałowe konto e-mailowe maję automatycznie zakładane konto w ramach programu akademickiego DreamSpark Premium.  Konto w systemie ELMS zakładane jest tylko i wyłącznie na podstawie konta wydziałowego. Nie zakładamy konta na podstawie innego adresu e-mailowego.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: ms.academy@ee.pw.edu.pl.